2016-01-28

Agroetanol stödjer Östgötautmaningen

I tisdags lanserades företagsinitiativet Östgötautmaningen. Ett projekt för att minska användningen av fossila drivmedel i Östergötland. Lantmännen Agroetanol är med och stödjer satsningen.

​E-week består av tre dagar med diskussioner kring miljö- och energifrågor och startade i tisdags på Arbetets museum i Norrköping. Ett av de ämnen som har diskuterats är Östgötautmaningen, ett projekt som  sammanför företrädare från näringslivet, länsstyrelsen, universitetet och bränsleproducenter. Målet är att minska användningen av fossila drivmedel och det är framförallt transportföretagen man riktar sig mot.

Siktet är inställt på att göra Östergötland till Sveriges första region med fossilfria transporter. Elisabeth Nilsson, lands­höv­ding i Ös­ter­göt­land, säger i ett press­med­de­lan­de:

– Trans­port­sek­torns fos­sil­be­ro­en­de är en av de största ut­ma­ning­ar­na för att vi ska kunna nå de na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la kli­mat­må­len. Det är därför in­spi­re­ran­de att Ös­ter­göt­land har företag som engagerar sig för fos­sil­fri­het på det här sättet. Jag hoppas att sats­ning­en sprider sig till fler regioner och att vi är många som till­sam­mans pre­sen­te­rar Öst­gö­taut­ma­ning­en som ett gott exempel.

Foto: Scania. Fotograf: Dan Boman

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng