Om oss

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Vi erbjuder attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter som framställs på ett ansvarsfullt sätt.

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent. Vi erbjuder attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter som framställs på ett ansvarsfullt sätt. Vår anläggning är en del av det prisade bioenergikombinatet i Norrköping och vi har kapacitet att tillverka 230 000 kubikmeter etanol om året. De delar av råvaran som inte blir etanol används till proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Resursutnyttjandet i tillverkningsprocessen gör att vi kan erbjuda Sveriges hållbaraste biodrivmedel med en koldioxidreduktion på mer än 90 procent. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. 

Vision: Vi är ledande inom hållbara lösningar och en viktig aktör i omställlningen mot ett klimatsmart samhälle. 

Affärsidé: är att med spannmål som bas skapa attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter. Vi tar tillvara åkermarkens resurser i vårt närområde och satsar hårt på resursutnyttjandet i produktionsprocessen med en större positiv miljöeffekt som resultat. På så sätt skapar vi klimatsmart kundnytta och är det naturliga valet för kunder i norra Europa. 

Den första etanolen från anläggningen levererades i januari 2001. I november 2008 startade driften av en andra produktionslinje. Detta gör att vi årligen kommer att kunna producera cirka 230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder. Produktionen baseras på 600 000 ton spannmål. Driften är kontinuerlig.

Vår etanolproduktion går huvudsakligen till låginblandning i bensin. En mindre del används även till E85. Våra foderprodukter används som proteinråvara både i foderfabriker och av enskilda lantbrukare med egen fodertillverkning.

Som en del av Norrköpings unika bioenergikombinat skapar vi mervärde tillsammans med våra grannar. Ångan, som behövs i destilleriet och fodertorken, är biobränslebaserad och kommer från kraftvärmeverket, som ligger intill fabriken. De delar av råvaran som inte blir til biodrivmedel används som proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen skickas till koldioxidfabriken Norlic som gör om den till kolsyra och säljer vidare till livsmedelsindustrin. Att ta tillvara alla flöden kallas ofta att optimera resursutnyttjandet. Vi kallar det rent bondförnuft. 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng