Fördelar med bioetanol

Kan biodrivmedel bidra i kampen mot klimatförändringarna?
Klimatförändringen orsakas av utsläpp av växthusgaser, däribland koldioxid. Biobränslen bidrar till att bekämpa klimatförändringen eftersom de grödor som produceras absorberar koldioxid när de växer. Koldioxid frigörs när de förbränns, men tas upp igen av nya grödor vilket ger en bra livscykel. Därför är biodrivmedel bättre än fossila bränslen som kol och olja som avger växthusgaser och inte kan tas upp igen i form av nya produkter.

Var kommer Lantmännen agroetanols spannmål ifrån?
En stor majoritet av spannmålen som används i anläggningen kommer att från vårt närområde såsom Östergötland med omnejd. En del vete kommer från andra del av Sverige, samtidigt importerar Lantmännen Agroetanol vete från EU, där det mesta kommer från Östersjöområdet.

Varför använder Lanmännen Agroetanol spannmål som källa till sin etanol?
Vete och andra spannmålsgrödor finns med god tillgång i Europa. Sverige har ett effektivt jordbruk för att odla spannmål och det är för närvarande i överskott av spannmål i Sverige.

Det är fullt möjligt att odla mer spannmål för att tillgodose vårt behov av mat samt tillverka biodrivmedel, detta kan ske genom att öka avkastningen på befintlig odlingsmark samt att ta i bruk mark som har lagts i träda.

Ger bioetanol en besparing av växthusgaser?
Om spannmål odlas och tas om hand på ett korrekt och miljövänligtsätt ger etanol betydligt mindre utsläpp av växthusgaser. Det finns många studier som visar att spannmålsbaserad etanol är ett bra sätt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Lantmännen Agroetanols etanol har uppvisat en besparing av växthusgaser på mer än 95 procent. Denna siffra är högre än vad som normalt anges för etanol av spannmål. Anledning till att Lantmännen Agroetanol får en betydligt bättre siffra än vad som är normalt beror på flera saker:

Lantmännen Agroetanol använder energi (ånga) från kraftvärmeverket som ligger bredvid. När vi tillverkar etanol får vi ett överskott på ånga som leds tillbaka till ett kraftverk för produktion av el. Produktionsprocessen där är mestadels biobaserad.

Vår produkt Agrodrank™, ett djurfoder med protein av hög kvalitet, gör att Sverige blir mindre beroende av sojamjölsimport från andra delar av världen (ofta från Sydamerika där det frigörs mycket CO2 vid odlingen) vilket leder till lägre växthusgaser.

Driver inte produktion av biodrivmedel upp priserna för livsmedel?
Spannmålspriserna styrs av utbud och efterfrågan och således leder påverkar efterfrågan eller minskat utbud priserna. När spannmålspriserna har varit höga historiskt har orsakerna varit väderrelaterade, torka och översvämningar. Detta har gjort att skördarna har blivit mindre och därför har priserna stigit.

En stor del av Sveriges spannmålsskörd är avsett som djurfoder där protein är en väsentlig del. Det som Lantmännen Agroetanol gör etanol på är stärkelse. Därför använder vi till mesta del spannmål som är avsett för djurfoder och i vår tillverkningsprocess tar till vara på stärkelsen för att tillverka etanol och säljer det separerade proteinet som djurfoder.

Bidrar inte biobränslen till att regnskogarna skövlas för att producera etanol?
Lantmännen Agroetanol använder enbart vete som produceras i EU, en stor del från Sverige. Vetet i Europa odlas inte tropiska områden och har ingenting att göra med skövling av regnskogarna.

Minst lika viktigt är att produktion av etanol i EU leder till minskat behov av import av sojamjöl för djurfoder utanför EU. Odling av sojabönor är omtvistad och sker inte allt för sällan på mark där skog har skövlats för att odla sojabönor.

Mycket forskning görs för andra generations biodrivmedel som framställs av avfall från jordbruk och skog och väntas bli tillgängliga inom kort. Är det inte bättre att vänta på dem?
Vi producerar redan idag etanol även av resterprodukter från livsmedelsindustrin.

Vad är fördelen med att använda vete för biobränsle i stället för andra grödor såsom majs eller sockerbetor?
Europa är mer lämpat för odling av vete och här är veteskörden den bästa i världen. Europa har vanligtvis ett överskott av vete som ofta går på export.

Sockerbetor har en del av de fördelar som vete ger. Men det finns ett betydligt mindre utbud av det än vete samtidigt som det inte ger djurfoder av samma kvalitet som vete.

Är det inte bäst att göra etanol av sockerrör?
Sockerrör kräver ett varmt och fuktigt klimat för att växa. Merparten världens produktion sockerrör sker i Brasilien. Sockerrör kan ge en mycket effektiv miljövänligprocess när den framställs till etanol dock måste detta ske i en modern, storskalig och effektiv anläggning. Ett problem är att det finns en risk för att sockerrör odlas på mark som innehåller mycket bundet CO2. Ett annat scenario är att odlingen av sockerrör trycker undan produktion av sojabönor och boskapsuppfödning vilket gör att regnskogen skövlas för att ge plats för ny mark.

Är det inte bättre om svensk och EU vete används för matproduktion?
I sin produktion av etanol använder Lantmännen Agroetanol till största delen fodervete som är av sett för djuruppfödning. Det som ett bioraffenaderi är intresserade av är stärkelsen i vetet och att kunna separera den från proteinet. Genom att göra detta kan vi använda stärkelsen för att tillverka etanol och sedan sända tillbaka proteinet som djurfoder till lantbruket. Detta gör att vi kan få etanol samtidigt som vi minskar Europas importbehov av sojamjöl.

Finns det tillräckligt med mark för att odla grödor både för mat och biobränslen?
Vi tror att det går och att världen kan producera mer spannmål genom att effektivisera jordbruket. I EU finns det mark som är lagd i träda och som kan tas i bruk utan att skövla skog eller att den biologiska mångfalden skadas.

Att utveckla spannmål som är mer lämpat för att framställa etanol är en annan väg att gå. Genom att göra detta kan man få större skördar på samma markyta och samtidigt använda mindre gödsel än vid vanlig produktion av vete. Detta leder till mindre CO2 utsläpp.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng