Etanol ur energisynpunkt

Etanolen ska hjälpa till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Men etanolens klimateffektivitet beror helt på vilken energi som används i produktionsprocessen samt vilken mark som råvaran odlas på. Själva råvaran har faktiskt mindre betydelse.

EU:s krav på minskning av växthusgasutsläppen
Etanol och andra biodrivmedel kan tillsammans med bränslesnålare motorer minska biltrafikens utsläpp av klimatförstörande växthusgaser. I EU:s energi- och klimatpaket finns därför ett förslag om att trafiksektorn i varje medlemsland till år 2020 ska använda minst 10 procent biodrivmedel. Dessa biodrivmedel ska dessutom ge minst 35 procents minskning av växthusgasutsläppen och produceras på ett uthålligt sätt.

Processenergin avgör etanolens minskning av växthusgasutsläpp
I januari 2008 kom EU med ett direktivförslag (version 15.4) som reglerar hur medlemsstaterna ska räkna ut och dokumentera de växthusgasutsläpp som uppkommer under ett biodrivmedels hela livscykel. Med denna beräkningsmetod blir det väldigt tydligt att det är valet av processenergi som främst avgör etanolens klimateffektivitet.

Brunkol kontra biomassa
Det finns etanoltillverkning i Europa som använder kol eller brunkol för att producera etanol från vete. Sådan etanol är ofta sämre på att minska de totala utsläppen av växthusgaser och har svårigheter att uppfylla EU:s föreslagna minimikrav på 35 procents minskning. Med naturgas som processenergi blir resultatet bättre. Men växthusgasminskningen blir som allra bäst med biomassa som processenergi.
Lantmännens etanol ger enligt EU:s beräkningsmetod mer än 95 procents minskning av växthusgaser.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng