Bioraff

Lantmännen Agroetanols produktionsanläggning ligger på Händelö utanför Norrköping. Tillverkningen sker i nära samarbete med intilliggande kraftvärmeverk.

Råvaror
Etanol kan tillverkas från ett flertal råvaror som innehåller socker eller stärkelse som i sin tur kan brytas ner till socker.

I Norrköpingsfabriken användas vete, rågvete och korn som råvara. Det behövs cirka 600 000 ton spannmål för att producera 230 000 m3 etanol. Med en avkastning för vete/rågvete i Mellansverige på 5,5 ton per ha motsvarar fabrikens kapacitet en odling av 100 000 ha.

Tillverkningsprocessen

  • Spannmålen kommer till fabriken med lastbil och töms i en intagsgrop. Via transportörer förs spannmålen vidare för rensning och mellanlagring.
  • Malning sker till ett fullkornsmjöl.
  • Inmäskning – likvifiering och försockring. Mjölfraktionen blandas med vatten till en "gröt" varefter enzymer tillsätts. Stärkelsen i spannmålen (cirka 60 procent av innehållet) bryts då ned till socker/sockerlösning - mäsk.
  • Jäsning. Till sockerlösningen tillsätts jäst som omvandlar sockret till etanol och koldioxid.
  • Destillation. För att avskilja etanolen ur mäsken sker en destillation i två steg. Det sista vattnet avskiljs i en molekylsikt, varvid vattenfri etanol erhålls.
  • Fodertorkning. Den alkoholfria mäsken kallas drank. Dranken är rik på protein och därmed en högvärdig ingrediens i djurfoder. Huvuddelen av dranken torkas och pelleteras till Agrodrank™ 90.

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng