Frågor och svar

Om du har frågor rörande spannmål som du inte hittar svaret på nedan är du välkommen att höra av dig till produktspecialist Bo Hellstedt på e-post bo.hellstedt@lantmannen.com.

Vilken slags spannmål använder Agroetanol som råvara?

Normalt använder Agroetanol en blandning av två eller tre spannmålslag. Höstvete utgör basen i råvarublandningen. Rågvete fungerar också mycket bra i etanolfabriken. Även korn och foderråg används i mindre mängd.

Vilken kvalitet på spannmålen efterfrågas?

Frisk och sund vara är ett grundkrav på all spannmål till Agroetanol, eftersom proteinfoder är en av huvudprodukterna från fabriken. För att få bästa utbyte av etanol eftersträvas en hög halt stärkelse i spannmålen.

Kan man teckna avtal direkt med Agroetanol?

När det gäller Lantmännens avtal för etanolspannmål är det Agroetanol som sätter priserna och kvalitetskriterierna. Själva administrationen av avtalen sköts av Lantmännen Lantbruk, som också är formell avtalspart. Agroetanol har också möjlighet att skriva under etanolspannmålsavtal för Lantbruks räkning. Avtal för etanolspannmål kan tecknas både för leverans direkt till etanolfabriken eller för leverans till Lantmännensilo.

Vilka rutiner gäller vid leverans av etanolspannmål?

Den som har ett direktleveransavtal för etanolspannmål kan själv välja att antingen leverera själv eller välja transport genom Lantmännen. Vid egen transport måste tidsbokning ske via Lantmännen Kundtjänst på telefon 0771 – 111 222. Transport genom Lantmännen bokas också via Kundtjänst.  En undertecknad leveransförsäkran ska alltid följa med varje leverans. Provtagning sker före lossning vid infarten till etanolfabriken, som ligger på Hanholmsvägen 69, cirka 5 km utanför centrala Norrköping.

Är det några specifika fördelar med direktleveranser?

För leveranser som kommer genom Lantmännens etanolspannmålsavtal under själva skörden tillåts lite högre vattenhalter (fram till 15 september upp till 17 procent) under förutsättning av spannmålen är kyld. För etanolspannmål är Agroetanols fabrik dessutom givetvis en så kallad nollort utan ortsjustering.

 Vilken sort ska jag välja?

I första hand ska du välja den sort som ger högst avkastning och bäst odlingssäkerhet på din gård. Dessutom är det en fördel att välja sorter som naturligt håller en hög stärkelsehalt. Rekommenderade sorter och odlingsråd hittar du under rubriken Odling av etanolspannmål.  

Varför får jag inte leverera etanolspannmål från nyodlingar?

Spannmål som används som råvara för etanol eller andra biodrivmedel måste komma från mark som var uppodlad åkermark 1 januari 2008. Detta regleras i ett speciellt EU-direktiv som gäller från och med. 2011. Orsaken är att i samband med nyodling av mark flyttas kol från marken till atmosfären, vilket bidrar till växthusgaseffekten och därför blir en negativ belastning på biodrivmedlens klimatdata.

Hur mycket kan Agroetanol maximalt betala för spannmålen?

Agroetanol strävar alltid efter att betala lantbrukarna ett marknadspris som ger en skälig lönsamhet i spannmålsodlingen. Vilket spannmålspris som Agroetanol maximalt kan betala är beroende av priserna på såväl etanol som proteinvaror. Dessa priser varierar betydligt från tid till annan.

Vad gör Agroetanol för att förbättra etanolspannmålsodlingen?

För att hela tiden utveckla odlingen och ge goda förutsättningar för god lönsamhet i odlingen har vi fortlöpande kontakt med förädlarna på Lantmännen SW Seed och deltar i fältförsök på Kölbäck i Östergötland och Hacksta utanför Enköping.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng