Agrow Feed™

Agrow Feed™ är en fermenterad proteinråvara i animalieprodutkionen som kan ersätta betydande mängder av soja- och palmprodukter i fodret. Produkten tillverkas i Sveriges största etanol- och proteinfoderfabrik. Som en del av Norrköpings unika bioenergikombinat skapar vi mervärde tillsammans med våra grannar och tar tillvara alla flöden. Det kallar vi rent bondförnuft!

Sveriges hållbaraste proteinfoder
Agrow Feed™ är namnet på vårt klimatsmarta fermenterade proteinfoder. Agrow står för tillväxt i tre led. För djuren i form av ett smakligt protein. För din verksamhet genom kostnadseffektiva produkter och sist men inte minst för klimatet som är av hög prioritet i allt vi gör. 

Tack vare en utmärkt energibalans vid vår anläggning utnyttjas spannmålen på bästa sätt. Processångan kommer från kraftvärmeverket här intill och de delar av råvaran som inte blir till etanol används som fermenterat proteinfoder. Koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Vi tar tillvara alla flöden - Det är därför vi vågar kalla Agrow Feed™ för Sveriges hållbaraste proteinfoder.  

 

Varför exportera vårt jordbruksöverskott?
Agrow Feed™ är en utmärkt proteinråvara i animalieproduktionen och kan ersätta betydande mängder av soja- och palmprodukter i fodret. För varför exportera vårt jordbruksöverskott och importera proteinfodermedel, när resurserna finns här hos oss? Ett svensktillverkat proteinfoder med klimatnytta i världsklass. 

Agrow Drank™ 90 är ett fermenterat proteinfoder i 6 mm pelletsform som innehåller fiber och jäst. Ett smakligt och stärkelsefattigt proteinfoder med prebiotiska egenskaper. Produkten är utmärkt vid majsfoderstater eller övriga stärkelserika foderstater, samt vid låga proteininnehåll i vallfodret. Anpassat efter totalfoderstaten. Fettinnehållet gör även att Agrow Drank™ 90 är en intressant energikälla. 

 

  

Nöt
Erfarenhetsmässigt har Agrow Drank™ 90 använts mest till nötkreatur. Styrkan med Agrow Drank™ 90 ligger i dess fodereffektivitet (kg ECM per kg foder) som gör Agrow Drank™ 90 till en intressant del i foderstaten till högpresterande kor. Produkten kan ersätta 25 procent av totalfoderstaten och är därmed en kostnadseffektiv råvara som kan bidra till en förbättrad totalekonomi på ett hållbart sätt. Råprotein och fiber ger ett smakligt fodermedel. Innehållet av avdödade jästceller från tillverkningsprocessen stabiliserar vomfloran, vilket minskar risken för foderstörning och ger Agrow Drank™ 90 en hälsofrämjande funktion. 

Genom det låga innehållet av socker och stärkelse kan Agrow Drank™ 90 sättas in i foderstater med mycket spannmål utan att äventyra vommiljön. Även Agrodrank™ 27 används på gårdar med fullfoderutfodring både i mjölkproduktion och till köttdjursuppfödning.

 

   

Gris
Till svinutfodring är Agrow Feed™ en relativt ny råvara. Grisens speciella behov av essentiella aminosyror begränsar det tidigare användandet, men idag kan dessa aminosyror tillsättas som komplement. Vi andvänding av Agrow Feed™  kombinerat med raps erhålls samma produktionsresultat som med foderstater baserade på sojamjöl. Denna kombination är alltså en utmärkt råvara till grisar, både ur miljö- och ekonomisk hänseende. 

I närområdet är de flytande råvarorna Agrow Drank™ 27 och Agrow Drank™ 10 uppskattade produkter som ger protein, värme, lågt pH och vätsketillskott i blötutfodringen. För dessa produkter rekommenderas isolerade tankar med omrörare.

I all utfodring måste hänsyn tas till totalfoderstaten och en optimering sker med övriga foderråvaror så att djurens näringsbehov säkerställs.

Kvalitetskontroll

Agrow Feed™ är högvärdiga, kontrollerade kvalitetsprodukter med stabilt näringsinnehåll. Anläggningen är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och energiledningssystemet SS 62 77 50 och foderproduktionen är certifierad genom VFK (Veterinär Foderkontroll) med SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) som certifieringsorgan. Dessutom är arbetar vi på internationell basis med certifiering enligt GMP+. 

Fodersäkerhetsarbetet är grundat på i Sverige och EU,s gällande foderlagstiftning med försiktighets- och HACCP-principer (Hazard Analysis Critical Control Points). I arbetet beaktas mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker och olika förebyggande åtgärder kombineras med regelbundna kontroller och analyser. Kontroller av anläggningen samt efterlevnad av fodermedelslagstiftningens föreskrifter för fodertillverkning görs även av Jordbruksverket.

Sedan årsskiftet 2011 är vi stolta över hållbarhetskriterier för drivmedel RED Renewable Energy Directive med certifierad spårbarhet på spannmålen.

  • Kvalitetssäkrad råvara används.
  • Kunder får förhandsinformation om eventuella förändringar i processen.
  • All förändring sker med hänsyn till foderlagstiftning.
  • Förändringar dokumenteras och analyseras med hänsyn för bästa möjliga användning som fodermedel.
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng